“Som un equip de professionals, advocats i mediadors, oferim tramitar el seu divorci, separació o ruptura de parella de manera pactada amb plena eficàcia jurídica. Més de 25 anys d’experiència ens avalen”

ConcòrdiaFamiliar és un mètode per resoldre els conflictes derivats del divorci o ruptura de parella. El mètode es basa en què siguin les parts, en aquest cas la parella o matrimoni que es trenca, els qui trobin la millor solució.

Aquest procés de mutu acord redueix la duresa del conflicte així com evita, en bona mesura, el malestar emocional que inevitablement provoca un divorci o una ruptura de parella, especialment en els més petits de la casa.

A diferència de la via contenciosa judicial que agreuja les diferències familiars, allarga i encareix el procés de manera inútil per acabar amb una Sentència judicial amb un guanyador i un perdedor, ConcòrdiaFamiliar minimitza les diferències familiars, escurça i fa molt més econòmic el procediment per acabar recollint en un conveni regulador, homologat judicialment i amb plena eficàcia jurídica, els acords als que han arribat les parts, evitant d’aquesta manera guanyadors i perdedors, aconseguint la tant preuada ConcòrdiaFamiliar.

El nostre metòde ajuda als matrimonis que han decidit divorciar-se i a les parelles que trenquen a resoldre els seus problemes i regular la nova situació, sempre pensant amb el benestar del més petits. Dialogar, parlar i enraonar en benefici dels fills per trobar solucions útils per tots és l’únic mètode per garantir el benestar dels més petits, perquè la família és per sempre.